Mám plán

PREŠOV bude (opäť) MESTO pre DOBRÝ ŽIVOT

i_6538513

1. DOPRAVNE PLYNULÉ MESTO

• vytvorenie verejných záchytných parkovísk

• plynulý dopravný koridor tranzitnej a celomestskej dopravy

• uvedenie do praxe integrovanej dopravy v spolupráci mesto – štát - VÚC

• cyklotrasy celomestského a regionálneho významu

• vytvorenie bezbariérového mesta
916891

2. ČISTÉ A UPRATANÉ MESTO

• promptná komunikácia s dodávateľskými firmami poskytujúcimi služby pre mesto

• pokosená tráva, udržiavané stromy a kríky verejnej zelene

• čisté cesty, chodníky a verejné plochy

• zodpovedná „psíčkarska“ politika
amfiteater-tour-2018-v-presove-1662018

3. MESTO PLNÉ PODUJATÍ

• pravidelné kultúrne a športové aktivity

• návrat bohatého života do centra mesta a jednotlivých mestských častí

• zapojenie sa mesta do výziev regionálnych a celoslovenských (mesto kultúry)

Zelene-strechy-–-nielen-esteticke-ale-aj-funkcne-1

4. ZELENÉ MESTO

• urbanizmus – znovuvytvorenie funkcie hlavného architekta mesta

• citlivé vytvorenie zón pre ďalšiu výstavbu a rozvoj mesta

• kultúra stavebnej činnosti

• krajinotvorba – estetické zelené plochy - parky, oddychové zóny a centrálny park, malé oddychové parky v jednotlivých mestských častiach
tatran-presov-clanokW

5. ŠPORTOVÉ MESTO VÍŤAZOV

• dobudovanie športovej infraštruktúry

• futbalový štadión so zázemím budovaný po jednotlivých tribúnach

• areál plaveckých športov budovaný za spoluúčasti mesta, VÚC, Prešovskej univerzity a plaveckého zväzu

• všešportová hala, atletický štadión

• Spoluúčasť mesta na rekonštrukcii existujúcich školských atletických dráh
kancelaria-praca-zamestnanci-platy-clanokW

6. ÚSTRETOVÍ ÚRADNÍCI MESTA

• obnovenie dôvery voči úradu

• profesionálni úradníci konajúci promptne, odborne, eticky, ľudsky, ústretovo a slušne

• obnovenie portálu odkaz pre starostu

• elektronizácia verejnej správy
dpmp-tasr

7. VÝKONNÉ MESTSKÉ FIRMY

● nový model fungovania mestských organizácií – kontrola, efektivita, transparentnosť, profesionalizácia
inventura.1462371685.jpg.e.960px

8. PREHĽADNÁ INVENTÚRA MESTA

• podrobný prehľad o stave mestského majetku a financií pre potreby efektívnej činnosti mestského úradu

• zveľaďovanie mestského majetku
nove parkovisko PO

9. USPOKOJIVÉ PARKOVANIE V MESTE

• vytvorenie dostatočných kapacít pre parkovanie

• vybudovanie parkovacích domov, záchytných parkovísk a parkovacích zón
kont_1

10. PORIADOK V ODPADOCH MESTA

• zníženie zmesového komunálneho odpadu a zhodnotenie odpadov

• vytvorenie bioplynovej stanice na zhodnotenie zeleného odpadu

• využiteľná zelená energia

• modernizácia zberu a zvozu komunálneho odpadu

• budovanie podzemných kontajnerov na odpad
smart-city

11. MODERNÉ MESTO

• zavedenie inovatívnych technológií do bežného života

• alternatívne technológie na všetkých mestských budovách, solárne a fotovoltaické zariadenia, tepelné čerpadlá, vodozádržné opatrenia, zelené strechy
senior-radost-nalada-spokojnost-usmev-clanokW

12. DÔSTOJNÍ SENIORI MESTA

• kultúrne prostredie a podmienky pre život seniorov

• budovanie nových kapacít pre dôstojnú jeseň života seniorov

• rozšírenie všetkých politík pomoci mesta voči seniorom
mestska-policia-presov-2-

13. BEZPEČNÉ MESTO

• zmena prístupu mestskej polície z represie na pomoc ľuďom

• vytvorenie priestoru osobného kontaktu mestskej polície a obyvateľov podľa zásady poznaj svojho policajta

• riešenie problematiky neprispôsobivých občanov v meste, na sídliskách, nákupných centrách a v centre mesta
teens_attentions

14. ZAMERANIE NA MLADÝCH

• možnosť športovať na základných a stredných školách pre mladých počas popoludní a víkendov

• vytvoriť priestory klubovej činnosti pre mladú generáciu v rámci záujmovej činnosti ( nahrávacie štúdiá, ateliéry, PC ateliéry )