NA TELO

OTÁZKY NA TELO

Rozhodli ste sa zabojovať o post primátora mesta, čo chcete Prešovu priniesť?

Som rodený „koňar“. V Prešove som sa narodil ja, môj otec, dedo i moji predkovia. Úprimne si teda prajem, aby mesto, ktoré je mojim domovom ponúkalo dôstojné podmienky pre Prešovčanov. Aby bol Prešov opäť mestom pre dobrý život. Som pripravený pracovať tvrdo a vytrvalo na zmenách, ktoré mesto po dobe úpadku nutne potrebuje.

Ako advokát, manažér i ako primátor som riešil mnohé hraničné situácie, som teda zvyknutý na zodpovednosť i v ťažkých podmienkach. V tejto neľahkej dobe Prešov potrebuje lídra, ktorý je odvážny, rozhodný a ktorý pozná každodennú aj mravenčiu prácu primátora mesta. V náročnej dobe, ktorú teraz žijeme je skúsenosť s vedením mesta nevyhnutnosťou. Nie čas učiť sa byť primátorom. Potrebujeme naštartovať mechanizmy záchrany mesta okamžite.

Aké konkrétne kroky chcete urobiť?

V prvom rade zabezpečím čistotu a poriadok v meste. Jej podstatou je aj rýchla komunikácia s firmami, ktoré sa o čistotu mesta starajú vrátane technických služieb. Som otvorený podnetom ľudí, v meste ich bydliska. Ako voľakedy zabezpečím pokosené sídliská, udržiavané kríky, stromy, plochy verejnej zelene. Vytvorím malé oddychové parky na sídliskách, ihriská a zóny priamo tam kde ľudia žijú.

Je potrebné ihneď vrátiť radosť a život do všetkých mestských častí mesta. Vytvoriť opäť mesto plné kultúrnych podujatí. Pamätáte sa, ako Prešov žil? Ako sme tancovali štvorylku na námestí, vytvorili najväčšie srdce na Valentína, najväčší adventný veniec na Slovensku? Chcem atmosféru plnú života a smiechu späť.

Prostredníctvom kontaktov na ministerstve dopravy budem usilovať o dopravne plynulé mesto. Už dnes rokujem o priamom spojení Prešova s Bratislavou. Ba čo viac aj o spojení s Budapešťou i Krakovom.

Musíme budovať parkovacie domy, záchytné parkoviská i odstavné plochy. Áut z roka na rok pribúda. Budoval som i budem budovať cyklotrasy celomestského a regionálneho významu. A v neposlednom rade je nevyhnutné vytvoriť plynulý dopravný koridor v Prešove.

Otvorená radnica, ochota a promtnosť pri komunikáciu s obyvateľom na mestskom úrade, je to , čo musí definovať náš prístup k občanovi. Musíme mať jasno v tom, že úrad je tu pre svojich ľudí. A že to nie je naopak. Občan to musí cítiť. Že je nutné prijímať rozhodnutia rýchlo a múdro vzhľadom na rastúcu infláciu. Aj na úrade musíme žiť v realite.

Všetci hovoria o športe i futbalovom štadióne, čo vy na to?

Ja som športovec telom i dušou. Však zaujal som reálny postoj. Nemôžeme si dovoliť megalomansky snívať.

Je potrebné vybudovať futbalový štadión so zázemím po častiach a po jednotlivých tribúnach. Tak, aby sme mohli najbližšiu sezónu hrať doma. Len babrák chce zbúrať svoj štadión keď nemá pripravený a vysúťažený projekt výstavby.

Je nutné pre Prešovčanov vybudovať krytý areál plaveckých športov. Spojíme sily a za spoluúčasti mesta, VÚC, Prešovskej univerzity a plaveckého zväzu vybudujeme na mestských pozemkoch priestor pre naše deti, mládež ale i dospelých športovcov, tak aby nemuseli cestovať na tréning mimo nášho mesta.

Prečo ste rozhodli vymeniť život úspešného podnikateľa, advokáta za každodenný stres na radnici mesta?

Pretože sa nemôžem a nechcem dívať na to, ako Prešovčania hovoria, že TU ZDOCHOL PES. Pretože viem porovnať stav mesta za čias, kedy som na primátorskom poste bol ja a stav dnes.

A s plnou vážnosťou i pokorou, ktorá mi už z celoživotnej praxe prislúcha, som si istý, že mám dostatok skúseností i síl znova priniesť do Prešova život, radosť, čistotu, kvety a poriadok.

Viem, že som pripravený vziať opraty do rúk a každodennou prácou, kontaktami, starostlivosťou i nezlomnou vierou v možnosti Prešova vytvoriť dobré podmienky pre život každého obyvateľa mesta.

Ak mi ľudia vyjadria svoju dôveru v primátorských voľbách, sľubujem že ich nesklamem.