Veľké projekty

Aj vďaka veľkým a úspešným projektom sa Prešov výrazným spôsobom posunul vpred a svojou dynamikou dnes rezonuje v rámci celého Slovenska.

Doprava

Cesty, chodníky, parkoviská, mestská hromadná - problematika, ktorá sa dotýka každodenného života všetkých Prešovčanov.

Školstvo

Prešov investoval do rekonštrukcií spomedzi všetkých krajských miest na Slovensku najviac, čo je jasným prejavom snahy o zlepšenie podmienok výchovy a vzdelávania v meste.

Sociálna oblasť a zamestnanosť

Prešov patrí medzi lídrov v sociálnej oblasti a vytvára priestor na rozvoj kvality života všetkých skupín obyvateľov v meste.

ROZUMIEM MESTU, PRACUJEM PRE VÁS

fb-head-page

Kto je Pavel Hagyari ?

Už 8 rokov váš primátor...